“ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ”

“ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ” ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਉਪਜਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 5-6 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ…

Read More